,proizvodi, web dizajn Beograd, Idea Interactive

Štapići i duvalice

Ručne pumpe

Ventili

Ventili sa ili bez manometra su osnovno sredstvo za rad sa komprimovanim gasovima (helijum).